Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΟΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΟ


                      αιΤίες κρίσης «πείνας» και
                                   μέτΡα προστασίας
                                Οργανισμός ηνωμένων Εθνών
       ΦΑΟ ή FΑΟ*
                         αύξΗση παγκόσμιου πληθυσμού

         αύξηση στα βιοκαύσιΜα
                          Επισιτιστική ανασφάλεια

       αΣτικοποίηση
                   Κλιματικές αλλαγές
                              πΕριορισμός βιοποικιλότητας
            έλλειΨη υδάτινων πόρων
                                   αύξΗση κατανάλωσης τροφίμων   στις αναπτυσσόμενες χώρες*FAO: Food Agricultural Organisation=Οργανισμός Αγροτικών Τροφίμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου